Class-8
S.NO. NAME OF STUDENT CLASS
1 AGARWAL PRAMOD 8
2 AGARWAL VISHNU KUMAR 8
3 AHUJA ANIL 8
4 AKHTAR JAVED S 8
5 ALI S M YOUSUF ZAMEEN 8
6 BANNERJEE  KUMAR SHARKAR 8
7 BHATIA GURMEET SINGH 8
8 BHILAWADIKAR VIJAY 8
9 CHOWDHARI PREM NATH 8
10 GIDWANI MOHAN 8
11 GOVINDRAJ JAYANAND 8
12 GULATI SUNIL KUMAR 8
13 GUPTA DEVENDAR PAL 8
4 KALELE ANAND KUMAR 8
15 KAWADIKAR VASU MUKUND 8
16 KHAN MASOOD MOHAMMAD 8
17 KHAN MEHBOOB 8
18 KONAR SOGATA 8
19 MEHRA RAKESH 8
20 NAGAR RAKESH 8
21 NANDA DEEPAK 8
22 NATH SUNIL 8
23 PANDIT PRAKASH CHANDRA U 8
24 RAY ASHOK KUMAR 8
25 SACHDEVA AJAY 8
26 SAINI RAMESH CHANDER 8
27 SENGUPTA AJAY 8
28 BADY MANJIT SINGH 8
29 SRIRAWULA RADHA RAMAN MURTHI 8
30 TAHIR ABDULLAH 8
31 THAWANI KANAYA 8
32 TOLANANI ARJUN 8
33 YADAVA KRISHAN KUMAR 8